• TK KATOLIK RICCI II
  • Respect Integrity Caring Citizenship Initiative
DIREKTORI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Nama Lengkap
CHRISTIANA WIWIT SUMANDARI, S.Pd.
NIK
1078904
Jenis Kelamin
Perempuan
Tempat Lahir
Jakarta
Tanggal Lahir
26 Oktober 1970
Jenis GTK
Nama Lengkap
LINA KURNIAWATI, S.Pd
NIK
1060405
Jenis Kelamin
Perempuan
Tempat Lahir
Sleman
Tanggal Lahir
19 Juli 1978
Jenis GTK
Nama Lengkap
MARIA WILHELMINA WANGUN, S.Pd.
NIK
1110110
Jenis Kelamin
Perempuan
Tempat Lahir
Baulolong
Tanggal Lahir
10 Januari 1974
Jenis GTK
Nama Lengkap
RIAHTA SEMBIRING, S.Pd.
NIK
1100209
Jenis Kelamin
Perempuan
Tempat Lahir
Medan
Tanggal Lahir
21 Oktober 1980
Jenis GTK
Nama Lengkap
RR. SITI MUHMIDATUN, S.Pd.
NIK
1071411
Jenis Kelamin
Perempuan
Tempat Lahir
Sleman
Tanggal Lahir
19 Februari 1978
Jenis GTK
Nama Lengkap
THERESIA ARNIE ASTUTI, S.Ag
NIK
1071410
Jenis Kelamin
Perempuan
Tempat Lahir
Gunung Kidul
Tanggal Lahir
14 Februari 1969
Jenis GTK
Nama Lengkap
THERESIA WIDYA KRISTIANTARI
NIK
2010902
Jenis Kelamin
Perempuan
Tempat Lahir
Magelang
Tanggal Lahir
20 November 1983
Jenis GTK
Nama Lengkap
VALENTINA JEVITA PAREIRA, S.Pd.
NIK
1078906
Jenis Kelamin
Perempuan
Tempat Lahir
Jakarta
Tanggal Lahir
29 Januari 1969
Jenis GTK
Nama Lengkap
YOANNA RINI WIDIASIH, S.Psi
NIK
1091425
Jenis Kelamin
Perempuan
Tempat Lahir
Jakarta
Tanggal Lahir
24 Mei 1975
Jenis GTK
Nama Lengkap
YUSTINA SURATINAH, S.Pd
NIK
1079204
Jenis Kelamin
Perempuan
Tempat Lahir
Magelang
Tanggal Lahir
11 Maret 1972
Jenis GTK